З досвіду роботи проведення декади історії та правознавствау Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 29.

На виконання річного плану роботи школи на 2012-2013 н.р. та з метою підвищення інтересу учнів до вивчення історії, виховання свідомих громадян України, удосконалення форм і методів організації навчально-виховного процесу, в період з 03.12.2012 по 14.12.2012 року в Миколаївській ЗОШ № 29 проходила декада історії та правознавства.

Школа – це простір життя дітей. У школі учень не готується до життя, а повноцінно живе, і тому всю діяльність навчання ми намагаємося будувати так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя. Сучасне покоління формується в динамічному світі, в умовах постійного змінюваного інформаційного простору, що вимагає від молоді уміння швидко вирішувати життєві проблеми.

Проведення предметної декади, на нашу думку, є ефективним засобом підвищення пізнавального інтересу до вивчення історії, правознавства, стимулювання творчої активності учнів. Декада з історії та правознавства – це, по суті, творчий звіт учителя. Висока ефективність декади історії та правознавства в школі залежить, в першу чергу, від нашого досвіду та майстерності, вміння керувати діяльністю учнів, співпрацювати з колегами.

Декада історії та правознавства є дієвою формою організації навчання, виховання, поглиблення рівня знань учнів, сприяє їх розвитку та поширенню світогляду. Водночас зміст заходів, що проводяться, тісно пов'язаний за змістом з основним програмним курсом. Проведення декади історії та правознавства – це не тільки розваги для учнів, а одна з форм організації навчання, засіб виховання, шлях до порозуміння з учнями. У цей час між нами та учнями виникає тісне спілкування, що дозволяє їм краще пізнати один одного.

Від того, наскільки цікавими, різноманітними змістовними будуть заходи, наскільки активно братимуть участь у їх підготовці і проведенні учні та вчителі, залежить успіх цього важливого заходу. Заохочення школярів до участі в підготовці та проведенні предметної декади спонукає їх, з одного боку, до творчої дослідницької праці, з іншого – сприяє тому, що епізодичний інтерес формує сталий пізнавальний інтерес школярів та як наслідок творчу активність.

Серед традиційних заходів, що їх ми використовуємо в позакласній роботі з історії, - проведення правового лекторію, тематичних вечорів, інформаційних годин, випуск історичних газет, брейн-ринги, КВК, круглі столи.

Успіх предметної декади багато в чому залежить від рівня її підготовки. Тому ми заздалегідь почали готуватися до її проведення. Спочатку визначили основні структурні блоки кожного з днів декади, передбачаючи участь у заході всіх класів. Важливим моментом було вчасне інформування учнів і вчителів про тему, форму, час, місце та відповідальних за підготовку заходу.

Одним із завдань сучасної шкільної історичної освіти є вміння учня орієнтуватись у величезному потоці інформації. Навчити цього лише на уроці історії та правознавства просто неможливо, тому вважаємо доречним проводити в школі декаду історії та правознавства, що являють собою комплекс різноманітних форм позакласної роботи.

Основні завдання декади:

- підвищення інтересу учнів до історії та правознавства;

- розширення й поглиблення знань та умінь учнів з даних предметів;

- реалізація на практиці основних принципів особистісно орієнтованого підходу до навчання;

- створення сприятливих умов для виявлення знань та вмінь учнів у нестандартних ігрових ситуаціях.

Досягти цього неможливо без відповідного організаційно-методичного забезпечення всього комплексу заходів предметної декади, розроблення чітких стратегічних планів, прогнозування результатів роботи, неформального підбиття підсумків.

Так, для максимального ефекту позакласних заходів ми дотримувались таких принципів, як:

- масовість;

- видовищність;

- диференційований підхід;

- інтерактивність.

В рамках декади історії проходив і тиждень права.

Його проведення було спрямовано на те, щоб поглибити знання дітей про їх права, зазначені в державних документах: зокрема в Конституції України. Тобто цей тиждень - пропаганда, спрямована на всіх громадян нашої держави. А наша маленька «держава» (тобто школа) не стала винятком: було розроблено ряд заходів, що охопили усі ланки освітньої діяльності – від початкової до старшої.

Другий тиждень декади розпочався відкриттям лінійки, на якій вчитель історії та практичного права, Грицюк Л.А. коротко розповіла про історію започаткування та проведення Всеукраїнського тижня права. Всеукраїнський тиждень права проводиться з 2008 року. Ідею його започаткування ініціювала 21 травня 2008 року Координаційна рада молодих юристів при Міністерстві юстиції України (консультативно-дорадчий орган Мін’юсту). А завдяки підтримці глави держави (Указ Президента України від 8 грудня 2008 року № 1149/2008) Тиждень права сьогодні вже має статус державного, носить характер національної правової традиції та включає в себе цілу низку публічних заходів, акцій, конкурсів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2012 затверджено план заходів з проведення у 2012 році Всеукраїнського тижня права. У 2012 році тиждень проходе з 10 по 15 грудня. Саме 10 грудня в школі проводився Всеукраїнський урок «Права людини».

Так, в рамках проведення даної декади були проведені заходи, що спрямовані на забезпечення захисту прав дитини, дотримання національних та загальнолюдських морально-естетичних принципів, традицій. В школі були оформлені стенди, випущенні стіннівки «Всі різні, всі рівні», пройшли конкурси малюнків на тему «Мої права».

Серед учнів 1-8 класів було проведено конкурс малюнків «Порушення прав дитини в казках».

Для учнів 5-11 класів було проведено конкурс «Герб моєї родини».

Діти виконували завдання за допомогою різних видів мистецтва (малюнки, пазли, аплікація та інші). З дітьми молодших класів було проведені бесіди та заняття на відповідні теми.

Декада історії та правознавства закінчилася загальношкільною лінійкою, на якій було відзначено переможців та призерів конкурсів, турнірів, нагороджено грамотами та дипломами переможців змагань, що проводилися протягом декади, відзначили найбільш активних її учасників.

Погоджено» «Затверджено»

ЗДНВР Директор ЗОШ № 29

_________Рідкоборода Л.В. _____ Л.А.Грицюк

План проведення декади історії та правознавства в ЗОШ № 29 з 03.12.12 по 14.12.2012р.

Дата проведення

День тижня

Захід

Клас

Відповідальні

1

03.12.12

Понеділок

1. Урочиста лінійка з нагоди відкриття декади історії та правознавства.

2.Зустріч з представниками правоохоронних органів. Лекція «Правопорушення неповнолітніх. Юридична та адміністративна відповідальність».

1-11

1-11

Вчитель правознавства

ЗДВР, вчитель правознавства

2

04.12.12

Вівторок

1.Книжкова виставка у бібліотеці: «Права людини», «Що ми знаємо про Конституцію України».

2.Рольова гра «Конвенція ООН про права дитини».

3.Ігрова шоу-програма для 9 та 11 класу «Міс Історія».

1 клас

9,11 клас

Криницька О.К.

Каргальцев В.М.

Грицюк Л.А.

Грицюк Л.А.

3

05.12.12

Середа

1.Інформаційна година: «Конституційні права та обов’язки громадян України».

2.Конкурс « Герб моєї родини».

1-11

5-11 класи

5-11 класи

Класні керівники

Грицюк Л.А.

Грицюк Л.А.

Каргальцев В.М.

Вч.обр.мист. Рідкоборода Л.В.

4

06.12.12

Четвер

1.Конкурс малюнків «Порушення прав дитини у казках».

2.Вікторина «Чи знаю я закон?».

3.Відкритий захід для учнів 7 класу у формі КВК «Виникнення та розквіт Київської Русі».

1-8

9-11

7 клас

Вч.обр.мист. Рідкоборода Л.В.

Грицюк Л.А.

Класні керівники.

Вчитель правознавства

Грицюк Л.А.

5

07.12.12

П’ятниця

До дня Збройних сил України «Курс молодого бійця».

7-11

Кер.театр.гуртка «Околиця»

Вчитель правознавства

6.

10.12.12

Понеділок

1.Відкриття лінійки, оголошення про початок Всеукраїнського тижня права.

2. Проведення Всеукраїнського уроку права « Права людини».

3. Конкурс на кращу стіннівку, презентацію, кросворд з правознавства

1-11

ЗДВР Братошевська С.В.

Вч.правознавства Каргальцев В.М.

Класні керівники

7.

11.12.12

Вівторок

1.Показ відеофільмів «Конвенція про права дитини», «Декларація про права дитини», з обговоренням на засіданні правового лекторію.

2. Відкритий захід «Рольова гра. Конвенція ООН про права дитини»

1-4класи

5-8 класи

Вч.правознавства Каргальцев В.М.

Вч.правознавства Каргальцев В.М.

8.

12.12.12

Середа

Бібліотечний урок «Ти людина, отже маєш права»

7-11

Криницька О.К.

9.

13.12.12

Четвер

1.Виставка літератури з правової тематики в бібліотеці

2.Підведення підсумку конкурсу електронних презентацій.

5-11

8,9,11

Криницька О.К.

Вч. інформ. Гайченко Н.А., Силкіна А.В.

10.

14..12.12

П’ятниця

1.Година спілкування «Мої права»

2.Відкритий захід з правознавства «Турнір правознавців».

3. Підведення підсумків декади історії та правознавства.

1-11 класи

9 клас

Класні керівники

Вч.правознавства Каргальцев В.М.

Організаційний комітет

Кiлькiсть переглядiв: 538

Коментарi

 • refderog

  2018-02-27 19:34:30

  По-моему это очевидно. Я бы не хотел развивать эту тему. --- Мне знакома эта ситуация. Давайте обсудим. скачать форму fifa 15, скачать fifa 15 онлайн или [url=http://15fifa.ru/skachat-fifa-15/12-skachat-demo-versiyu-fifa-15-besplatno.html]скачать fifa 15 демо[/url] fifa 15 v3 скачать...

 • booloFusa

  2017-11-10 22:03:23

  интересно --- Не нервничайте, лучше опишите подробно ошибку. скачать fifa 15 пиратка, скачать fifa 15 рпл а также [url=http://15fifa.ru/skachat-kljuchi-fifa-15/33-skachat-fifa-15-crack-kryak-tabletka-klyuch-besplatno.html]3 dm cracks fifa 15[/url] скачать fifa 15 от хаттаба...

 • fhonitBeS

  2017-09-29 09:12:01

  Чиста Правда! --- фифа 15 демо скачать, ключи для ориджин фифа 15 а также [url=http://15fifa.ru/skachat-kljuchi-fifa-15/33-skachat-fifa-15-crack-kryak-tabletka-klyuch-besplatno.html]ключи для fifa14 бесплатно[/url] ea sports fifa 15...

 • quicabef

  2017-09-13 16:08:42

  --- [url=http://porno-incest.ru/]истории порно инцеста[/url] гост кабель, кабель канал или [url=http://rco.k46.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=20759]тут[/url][url=http://sumkikozha.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5697]здесь[/url][url=http://bookanytime.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=36512]тут[/url]...

 • LarrybaB

  2017-04-28 17:08:04

  join the new social [url=http://onlinecasinos-x.com]online casino[/url] guide...