Звіт


директора загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 29 м. Миколаєва про результатидіяльностіза 2013- 2014 н.р.

Презентація к виступу
Добрий день, шановна громадо! Згідно наказу Міністерства освіти і нау­ки України від 23.03.05, проводиться щорічний звіт директорів про їх діяль­ність перед школою, батьками, громадськістю. Мета - подальше утвердження відкритої демократичної державно - су­спільної системи управління освітою, підтримка етики управлінської діяльно­сті в учбових закладах, яка базується на принципах взаємоповаги.
Нашу зустріч, шановні вчителі, учні та батьки, хочу розпочати з вітання з приводу закінчення навчального року.
Для кожного педагога учбовий рік складається з нескінченних годин підго­товки до уроків, творчих пошуків з метою оновлення змісту навчання, хвилю­вання і турбот про дітей.
Для учнів - це оволодіння системою знань, умінь, практичних навичок, - це життя в дружному колективі - це фізичне, моральне, духовне зростання.
2013 - 2014 навчальний рік був дуже складний, як для педагогічного, так і для учнівського колективів. Але не зважаючи на труднощі і деякі негаразди, рік був насичений цікавими подіями, зустрічами, оригінальними заходами, творчими уроками, годинами спілкування, - це рік життєдіяльності і життєтворчості.
Директором школи № 29 я працюю 11-й рік. У своїй діяльності, як керівник загальноосвітнього навчального закладу, керуюся Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням про загальноосвітній навчальний заклад” та іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, указами Президента України, рішенням та розпорядженням міської ради, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту, Статутом школи та Правилами внутрішнього розпорядку.
Згідно з посадовою інструкцією, я керую діяльністю учнівського, педагогічного колективів, обслуговуючим персоналом та здійснюю координацію роботи педагогічної ради, контроль виконання рішень вищезазначених колегіальних органів управління.
Своїм головним обов’язком я вважаю створення сприятливих умов для розвитку, навчання і виховання школярів. Звичайно, досягнення і проблеми нашої школи – це не лише моя заслуга чи мої недоліки, - це результат спільної діяльності педагогічного і батьківського колективів, які я, як директор, очолюю.
У 2013-2014 н.р. у школі було відкрито 10 класів, у яких навчалося 269 учнів. У цьому році зросла кількість учнів. Вчилися за п’ятиденним тижнем, навчання відбувалося українською мовою, у першому класі було введено, згідно новому Держстандарту, англійську мову. Учні 6-8 класів вивчали дві іноземні мови: російську та англійську, а учні 5 класу німецьку та англійську мови. Середня наповнюваність класів 27 учнів. У школі за рахунок бюджетних коштів була відкрита група продовженого дня, яку відвідувало 30 учнів 1-4 класів.
В 2013-2014 н.р. у мікрорайоні школи проживало 769 учнів шкільного віку, з них у нашій школі навчається 200 учнів. Всі вони були охопленні навчанням. Педагогічний колектив, учні, батьки разом дбають про позитивний імідж школи у мікрорайоні. Проблема створення позитивного іміджу навчального закладу досить актуальна. Для цього ми:
- Створюємо позитивний образ школи - родини в мікрорайоні.
- Пропагуємо досягнення школи через Інтернет, друкуючи інформацію про життя і досягнення школи, статті, створили власний сайт, на якому розміщується корисна інформація, як для учнів, батьків так і для громадськості.
- Зміцнюємо і поповнюємо матеріально-технічну базу школи.
- Забезпечуємо комфортні умови для навчання, розвитку і відпочинку дітей і педагогічного колективу.
- Пропагуємо свої здобутки перед громадськістю.
- Вивчаємо запити учнів, батьків, потреби ринку праці, створюємо профільне та до профільне навчання. Так у історії школи є уже три випуски, які отримали спеціальності промоутер, офіціант та кухар. Наша початкова школа також має значні переваги над іншими школами мікрорайону і добре саме те, що це вже зрозуміли батьки. У першому класі вчиться 31 учень, а у другому 30. Наша школа має тісний зв'язок з д/с 121, який є базовим. Учні школи з святковими виставами відвідують дитячий садок, вітаючи дітей зі святом Святого Миколая, Новим роком. Вчителі відвідують заняття у підготовчій групі, проводять підготовчі курси для майбутніх першокласників. Педагогічний колектив запрошував і діточок і їх батьків на екскурсію до школи.
- Наші вчителі початкової школи мають високий професіоналізм, учні початкової школи беруть участь у роботі міської заочної школи для обдарованих дітей «Надія».
- На базі школи діє безкоштовна група продовженого дня.
Робота, щодо підняття іміджу школи, йде саме через презентацію потенціалу навчального закладу. Показу всього, що робиться педагогічним колективом, учнями, батьківською громадою.
Школа у листопаді 2011 року створила свій сайт! Він зустрічає своїх відвідувачів словами:Шановні відвідувачі сайту! Тепер за допомогою нашого сайту Ви можете дізнатися інформацію про наш заклад, переглянути фотографії та відео про найцікавіші шкільні події, поспілкуватися один з одним.
На сайті ми розміщуємо інформацію про наших вчителів та учнів, інформацію про семінари, конкурси, які проходитимуть у нас і багато іншої корисної інформації.
У колекції фотоальбомів Ви можете знайти фотографії з наших заходів, свят, конкурсів. А за допомогою блоку новин ми висвітлюємо найважливіші та найцікавіші події шкільного життя!
Наш сайт був створений на базі безкоштовної інтернет платформи EDUkIT (http://edu.kh.ua), яка поширена по всій Україні і дозволяє безкоштовно створювати сайти для всіх установ освіти.
ЗОШ № 29 у 2014 році стала учасником IV Конкурсу на кращий web-сайт навчального закладу (Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 серпня 2012 р. № 922, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 p. за № 1473/21785, з метою поширення педагогічного досвіду з використанням можливостей Інтернету, підвищення ефективності освітнього процесу в навчальних закладах).
За підсумками конкурсу на кращий web-сайт, шкільний сайт ЗОШ № 29 визнано одним з кращих шкільних сайтів України. Наша школа отримала сертифікат на послуги ТОВ «Адамант-Телеком»: розміщення Web-хостингу (300 МБ) та реєстрацію доменних імен в зоні *.inet.ua терміном на 1 рік.
Сайт школи допомагає висвітлювати життя нашої шкільної родини. Та й постійне висвітлення у ЗМІ результатів наших учнів, участі вчителів у цікавих справах, проектах, конкурсах впливало на створення позитивного іміджу школи та реалізацію презентації потенціалу школи.
Головне покликання школи вчити дітей і велику роль у цьому відіграють вчителі.
«Кожна дитина - проект світу, вона несе в собі особливу місію» - у цих словах закладено суть педагогіки життєтворчості, яка спрямована в ХХІ століття, коли перед людством постає завдання - створити нову сутність, оскільки бути Людиною – означає стати нею. Місія вчителя полягає в тому, щоб допомогти дитині пізнати себе в процесі індивідуалізації навчання і виховання. Педагогічний пошук - це пошук інноваційних технологій, форм та методів навчання, які сприяли б особистому розвитку дитини.
Саме під час уроку відбувається формування ціннісних ставлень учнів, матеріал уроку підбирається з таким чином, щоб не лише дати учневі певні знання, а й спонукати дітей до їх практичного використання, як засобу самовдосконалення та саморозвитку. Важливе місце тут належить умілій організації пошукової, творчої діяльності школярів, використання під час уроків інтерактивних методів, які допомогли б розкрити творчий потенціал кожної дитини.
Творчий педагогічний колектив школи № 29 вважає за необхідне показувати важливість здобуття знань і активної життєвої позиції власним прикладом, тому учителі школи беруть участь в різноманітних конкурсах. Ці конкурси спонукають до самоосвіти, допомагають змінити на краще систему подачі матеріалу на уроці, покращити застосування ІКТ в навчальному процесі, підвищують мотивацію учнів до отримання знань, впливають на результативність навчально-виховного процесу.
Про плідну працю творчого педагогічного колективу і всієї шкільної родини свідчить участь та перемоги у професійних конкурсах:
Коли видавництво педагогічної преси та літератури «Шкільний cвіт» у грудні 2012 року оголосило Всеукраїнський конкурс «Директор ХХІ століття - 2013», основними завданнями якого є виявлення найбільш успішних директорів загальноосвітніх закладів, поширення досвіду ефективного управління та формування банку даних кращих директорів ЗНЗ країни, я, директор ЗОШ № 29 Лариса Анатоліївна Грицюк, без вагань вирішила брати участь у конкурсі.
Лариса Анатоліївна Грицюк стала переможцем в конкурсі «Директор ХХІ століття - 2013» в одній з семи номінацій - «Громадсько-державне управління школою». Робота на конкурс мала назву «Батьківський комітет» і містила у собі досвід роботи батьківського комітету школи за довгі роки. Робота-переможець була надрукована в журналі “Директор школи”.
Вчителі школи володіють методикою проектних технологій та активно беруть участь у різнопланових конкурсах:
- Обласний навчально-виховний проект «Ланцюг поколінь» (вчитель історії і правознавства Грицюк Л.А. та учні 9-11класів).Учні 9 – 11 класів (Фроленко Євген, Киндилевич Анна, Глощанюк Ірина) стали активними учасниками обласного навчально – виховного проекту «Ланцюг поколінь» з нагоди підготовки до 70 – річчя Великої Перемоги. Вчитель історії Грицюк Л.А. займалась разом з учнями розробкою проекту: разом з учнями записувались свідчення ветеранів ВВВ, створювались відеофільми, а потім все розміщували у ютубі, створюючи карту Миколаївської області. У створені фільмів нам допомагав батько учня 11 класу Попов В.П. Група учнів була запрошена на обласну конференцію до МОІППО за результатами виконаних завдань проекту.
- У 2013 р. проводився обласний конкурс відеоматеріалів «Педагогічний досвід освітян регіону». Мета конкурсу: виявлення педагогічного досвіду, підтримка педагогічної майстерності, популяризація педагогічних здобутків освітян області та сприяння впровадженню їх у практику роботи. Диплом І ступеню у обласному заочному конкурсі відеоматеріалів «Педагогічний досвід освітян регіону, 2013» отримала вчитель історії і правознавства Грицюк Л.А.
- Диплом ІІ ступеню у обласному заочному конкурсі відеоматеріалів «Педагогічний досвід освітян регіону, 2012» (вчитель фізики, Братошевська С.В.).
- Диплом І ступеню у Всеукраїнському конкурсі «Панорама творчих уроків –2014» (вчитель фізики, ЗДВР Братошевська С.В.).
- Конкурс пам`яті Волковинського В.М. «Історія повсякдення у шкільному курсі історії України» (лауреат - вчитель історії і правознавства Грицюк Л.А.):
У Всеукраїнському конкурсі пам’яті В.М. Волковинського наші учні перемогли в номінації «Долі, опалені війною». Юні історики-краєзнавці під керівництвом вчителя історії Лариси Анатоліївни Грицюк, використовуючи проектну методику, стали дослідниками доль наших співвітчизників, своїх бабусь та дідусів, прадідів.
- Диплом І ступеню у Всеукраїнському конкурсі “Кращий мультимедійний супровід до уроку фізики” (вчитель фізики, ЗДВР Братошевська С.В.).
- Наші вчителі є участниками І Міжнародного та ІІІ Всеукраїнського конкурсів “Творчий учитель - обдарований учень” (вчитель історії Грицюк Л.А.; вчитель фізики Братошевська С.В.).
- Практичний психолог Скорохід О.В. взяла участь у Всеукраїнському конкурсі від журналу “Практичний психолог: Школа” з роботою – “Профілактично-просвітницька робота з учнями”.
- Заступники директора з виховної роботи Братошевська С.В. і з навчально-виховної роботи Рідкоборода Л.В. стали призерами у міському конкурсі «Нове ім`я - 2013» та посіли ІІ та ІІІ місця.
- В міському заочному конкурсі «Класний керівник року» декілька років поспіль ставали переможцями вчителі школи № 29: Лютер О.В., Гайченко Н.А., Бикович Н.М. А у 2013-2014 н.р. Силкіна А.В( кл. кер 7 кл), Маркелова Н.С.( 3 кл.), Данішевська Н.А. (4 кл.) також взяли участь у міському конкурсі «Класний керівник 2014 р.». Вони представляли описи досвіду роботи з класними коллективами. Силкіна А.В. та Маркелова Н.С. отримали у конкурсі ІІ місця.
- В міському громадському огляді-конкурсі стану охорони праці в установах і навчальних закладах управління освіти в 2013-2014 н.р. школа № 29 посіла ІІІ місце.
Вчителі дбають про свій професійний рівень. Тому весь педагогічний колектив школи успішно завершив 64-годинний курс за програмою Intel “Навчання для майбутнього” з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України і отримав сертифікати (березень 2014 року). Це вже другий курс навчання, перший 48-годинний курс за програмою Intel “Навчання для майбутнього” з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів був пройдений нашим педагогічним колективом у березні 2007 року (з врученням відповідних сертифікатів).
Педагогічний колектив і учні беруть активну участь у розробці, організації та проведенні загальношкільних та районних заходів. Презентують свій досвід роботи на рівні міста, проводять навчальні семінари. На базі школи працюють районні методичні об’єднання вчителів біології (керівник Дибченко В.І., вчитель біології та хімії), вчителів фізичної культури (керівник Бабієнко О.М., вчитель фізичної культури).
Життя іде, з’являються нові проблеми – як у вихованні дітей, так і в житті школи. Та це під силу колективу творчому і високоерудованому, який постійно віддає свій розум, тепло душі і серця, веде у світ знань.

Учні школи дбають про позитвний імідж закладу :

- взяли активну участь в обласному екологічному проекті « Приєднайся до Дня довкілля – посади калину»;

- Киндилевич Анна зайняла І місце у міському конкурсі по біології (підготувала вчитель біології і хімії Дибченко В.І.);

- учні 5 - 6 класів стали активними учасниками міської заочної інтернет-олімпіади з біології та хімії в 2013-2014 навчальному році. Переможцем визнано Гололобова Євгена, учня 6 класу.

- обласний конкурс – захист учнівських проектів з енергозбереження «Енергія – 2013» (учні 7-11 класів, керівник вчитель фізики Братошевська С.В.);

- учні 10 класу - Урум Д. та Бондар А. стали членами МАН, відділення «Історичне краєзнавство». У 2013-2014 н.р. за підсумками роботи у МАН Бондар А. посів ІІІ місце за захист науково-дослідної роботи на тему: «Жовтневе в період Великої Вітчизняної війни»;

- Фроленко Є. під керівництвом вчителя історії Мороза Є.О. написав науково-дослідницьку роботу «Праведники народів світу» на Миколаївщині» та взяв участь у ХІV Всеукраїнському конкурсі учнівських робіт «Історія і уроки Голокосту» ім. І.Б. Медвинського;

- дипломи з відзнаками на обласному форумі юних шанувальників фізики отримали учні школи (учні 5-11 класів, керівник – вчитель фізики Братошевська С.В.);

- учні Бондар Андрій (10клас), Бондар Рената (5клас), Козуліна Дар´я (5клас) стали активними учасниками обласних астрономічних читань, присвячених 80-річчя з дня народження Ю.О. Гагаріна, де презентували свої дослідницькі роботи (вчитель фізики і астрономії Братошевська С.В.). Таким чином, на рівні області був презентований інтелектуальний потенціал школи.

- участь в обласному форумі юних шанувальників фізики і астрономії загальноосвітніх навчальних закладів Миколаєва. Наші учні надали творчі роботи в номінаціях: «Фізика», «Астрономія», «Власна технічна творчість».

- участь в інтелектуальному турнірі "Що? Де? Коли?" на першість міста Миколаєва (2013) .

Здобувши першість серед навчальних закладів Корабельного району, команда 29-ї школи отримала право представляти наш район у другому - міському етапі змагань, який відбувся у прямому ефірі на обласному телебаченні.
ЗОШ № 29 представляли: Бондар Андрій (капітан команди), Урум Дмитро, Голов Павло, Гусаренко Євген, Коваленко Ганна. Команду інтелектуалів школи № 29 для участі в турнірі підготував вчитель історії Мороз Євген Олександрович.
Серед найкращих команд міста - гідний результат команди "Енергія" (ЗОШ № 29), яка посіла почесне третє місце.
Підлітки довели, що є інтелектуали серед нашої молоді.
Учні та вчителі беруть активну участь в соціальних програмах та проектах:
- учні школи № 29 виграли три грантових проекти від компанії РУСАЛ, кожен з яких направлений на формування здорової нації та свідомого ставлення до здорового способу життя. Школярі здобули грант від РУСАЛу на відновлення і покращення дитячого спортивного майданчику в 2007році (2000грн.).
- в 2012-2013 н.р. виграно грант для реалізації створеного учнями проекту «Воркаут», щодо обладнання спортивного майданчика в школі.
Завдяки перемозі в грантовому конкурсі «Територія РУСАЛу 2012», учні 11 класу (які створювали цей проект) отримали фінансове винагородження у розмірі 3000 грн. на реалізацію проекту «Здорові діти – здорова нація», суть якого в створенні на території школи бази для масових занять спортом (Street Workout і т.п.) дітей і підлітків нашого мікрорайону.
Учні вирішили додати в 29-й школі бруси до вже існуючих турніків, учні самі їх встановили і пофарбували.
- Учні 7 та 9-го класів (класний керівник Силкіна А.В., Криницька О.К.) разом з лідером учнівського самоврядування Маркеловою Марією здобули перемогу у проекті від РУСАЛу «Велостоянка», завдання якого реалізовані у 2013-2014 н.р.
З метою розвитку творчих здібностей учнів, виявлення обдарованих дітей у школі, місті, проводяться учнівські предметні олімпіади та конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук. Участь у науково-дослідницькій діяльності надає учням додаткові можливості для саморозвитку та допомагає з вибором майбутньої професії.
Не один рік успішно навчаються в міській заочній школі “Надія” талановиті, здібні учні 4 класі.
З метою організації культурного дозвілля учнів школи, розвитку їх творчих здібностей і обдарувань, в ЗОШ № 29 організовано роботу 5 гуртків: художньо-естетичного, історико - краєзнавчого, спортивного напрямків, які є окремими блоками виховної системи школи. У 2013-2014 н.р. в роботі шкільних гуртків задіяно 132 учні, які оволодівають додатковими знаннями та розвивають свої творчі здібності, що складає 49% від загальної кількості учнів школи. Вихованці гуртка “Художня вишивка” (керівник Мельник Т.В.) є неодноразовими переможцями міських конкурсів “Новорічні та різдвяні фантазії”, “Писанкове сяйво” і допомагають піднімати імідж школи у мікрорайоні. Варто відзначити, що при комплектуванні гуртків враховуються психофізіологічні, вікові особливості вихованців. Заняття в гуртках дозволяють не лише урізноманітнити організацію дозвілля учнівської молоді, надати їй додаткові знання та вміння, а й відволікти від скоєння неправомірних вчинків та шкідливих звичок. Зокрема, у гуртках художньо-естетичного, спортивного напрямків навчаються діти соціально-незахищених категорій (Ходзицька А., Лобанова М., Салаватова Х., Харчен-ко Ю., Андросенко В., Ларіонова О.), діти групи ризику (Палєйко В., Ососков М., Алейніков Р.,), діти з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах (Трушкін Микола, Трушкін Олександр).
Згідно угод було сплановано спільну роботу школи, щодо ефективного використання виховної інфраструктури мікрорайону, дитячого центру Корабельного району, музичної школи, бібліотеки, міської станції юннатів. Всього залучено до них 47% учнів школи, що на 3% більше у порівнянні з минулим роком. Алоєва Наріне та Алоєва Емма (багатодітна сім`я) - активні відвідувачки гуртків декоративно-ужиткового мистецтва при Дитячому центрі Корабельного району (керівник Маркова Т.В.). Їх творчі роботи посідають призові місця не лише в місті, а і в області.
Особливу увагу заслуговують вихованці гуртка «Художня вишивка» (керівник Мельник Тетяна Віталіївна), які мають ряд перемог на міських та районних конкурсах. Березка Яна, учениця 9 класу, переможець творчого конкурсу «Український сувенір» (ІІ місце), Пікус Анастасія, учениця 8 класу, посіла ІІ місце в «Українському сувенірі». Вихованка гуртка Василишина Юлія, 8 клас, виборола почесне ІІ місце в міській виставці-конкурсі іграшок Новорічні та Різдвяні фантазії» за роботу «Снігуронька».
Вихованці гуртка «Театральна околиця» (керівник Гайченко Наталя Анатоліївна) протягом 2012-2014 н.р. підготували і провели наступні заходи: виступ екологічної агітбригади на районному рівні, новорічні ранки та вечори «У пошуках діда Мороза», відзначено активну участь у проведенні Вечора зустрічі шкільних друзів. На високому рівні відзначено роботу гуртківців у представлені літературно – музичної композиції «Стогнала від тривоги і біди земля…» (до Дня Перемоги), літературної композиції для учнів початкової школи «Пожежна безпека». Відкритим заходом гуртка було проведення Андріївських вечорниць (13.12.2013р.), згідно річного плану школи з виховної роботи, відповідно до вікових категорій школярів (початкова школа та основна). У районному конкурсі театральних колективів члени гуртка посіли ІІ місце.
Члени гуртка «Волейбол» (керівник – Шевченко О.Ю.) брали участь у районних змаганнях. Проте, заняття проводяться нерегулярно, що суттєво впливає на результати виступів шкільної команди. Хочеться відмітити активність таких учасників тренувань та змагань: Кравченко К., Оломський І., Семенчук Л., Липинський Д., Травинський С., Савицький Д., Тютюнник І. Гуртківці покращили свої результати під час здачі нормативів з фізичної культури. Але ще не досягнуто результативності на районних та міських змаганнях.
Творчі звіти своїх надбань презентують всім бажаючим члени гуртка «Вокальний» під керівництвом Чебану О.В. та педагога – організатора Рибакової Т.В., на шкільних заходах.
У конкурсі агітбригад ЮІР команда «Зебра», до складу якої увійшли члени гуртка «Вокальний», виборола ІІІ місце в 2013-2014 навчальному році серед шкіл Корабельного району.
У цьому навчальному році почав працювати гурток «Історичне краєзнавство», керівник вчитель історії та правознавства Мороз Євген Олександрович. 11 жовтня 2013 року школярі взяли участь в інтелектуальному турнірі «Що? Де? Коли?» на першість міста Миколаєва. Метою цього турніру було формування в учнів пріоритетних загальнолюдських цінностей, громадянське виховання учнівської молоді, залучення їх до активної діяльності з вивчення історії рідного краю, географічних, етнографічних, історичних об’єктів міста, виховання та пропаганда здорового способу життя, запобігання негативним проявам серед дітей і молоді, виявлення та підтримка талановитих підлітків.
Перший етап проходив на рівні районів. Школу представляли члени гуртка «Історичне краєзнавство»: Бондар Андрій (капітан команди), Урум Дмитро, Голов Павло, Гусаренко Євген, Коваленко Ганна, Гужеля Данило.
Здобувши районну першість, команда нашої школи отримала право представляти Корабельний район у другому етапі змагань, який відбувся у прямому ефірі на обласному телебаченні в телепрограмі «Інтелект-асорті». Серед чотирьох найкращих команд міста достойний і результат команди «Енергія», яка посіла почесне ІІІ місце.
Проведено зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни 07.11.2013 року.
Бесіди з вчителями - предметниками дозволяють зробити висновок, що учні, які відвідують вищезазначені гуртки, значно краще засвоюють навчальний матеріал, мають кращі досягнення в навчанні. Заняття в гуртках сприяють всебічному розвитку особистості.
В школі успішно працює учнівське самоврядування під керівництвом педагога-організатора Рибакової Т.В. Учні школи № 29 займаються волонтерською роботою: відвідують з подарунками дитячі будинки і будинки старості, прибирають території дитячих ігрових майданчиків, допомагають ветеранам Великої Вітчизняної війни. В школі створені всі умови для утвердження принципів великої шкільної родини, яка з кожним днем росте і розвивається.
В ЗОШ № 29 активно впроваджується програма профільної освіти. Школа № 29 єдина в Корабельному районі, в якій при співпраці з Миколаївським коледжем бізнесу і права введений технологічний профіль, діти отримують професію кухаря ІІІ розряду.
За останні роки, завдяки наполегливій праці вчителів, щодо покращення іміджу школи і зміцненню її потенціалу, значно збільшилася кількість учнів в інтелектуальних конкурсах і олімпіадах. В цьому ми відчуваємо підтримку батьків. Ця підтримка виявляється не тільки у тому, щоб оплатити участь дітей в конкурсах, а саме головне - спонукати дітей то творчості, пошуку, до знань. Готуючись до участі у конкурсах і олімпіадах, батьки разом з дітьми занурюються у світ науки, світ знань.
Участь учнів ЗОШ № 29 у конкурсах 2013-2014 н.р.

Конкурс

Учасники

Переможці

1

Колосок

74

49

2

Кенгуру

55

43

3

Левеня

28

15

4

Соняшник

52

4

5

Русскиймедвежонок

17

-

6

Гринвіч

30

-

7

Кришталева сова

14

14

8

Лелека

29

18

Всього

299

143

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію 62 роки тому. Але, не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримкою школи у робочому стані.
Вчасно здійснювалася бухгалтерією оплата за спожиті школою енергоносії та тепло. Завдяки роботі завгоспа школи Кисельової А.А. школа не виходить за ліміти споживання енергоносіїв. За батьківські кошти здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (а це: 10 комп’ютерів і 2 принтера, два ноутбуки). В минулому році ми разом з батьківською громадою добре підготували школу до нового навчального року, у цьому нам допомогли: депутат Миколаївської міської ради Мудрак О.І., депутат Миколаївської міської ради Крисенко О.В, колишній учень нашої школи - господар магазинів «Стелла - Трейд» Іванченко Олександр, генеральний директор ООО Миколаївбудінвест, колишній учень нашої школи, - Тамарянський І.І., але основними меценатами школи все ж таки були Ви - наші батьки!
Разом нам вдалося багато зробити по підготовці школи до нового навчального року. Було капітально відремонтовано 50% фасаду школи, коридори, шкільну їдальню. При підготовці школи до нового навчального року, силами технічного персоналу школи, робітника по обслуговуванню, було відремонтовано каб. №1, 2, 3, 4, 12, 10, 13, 18, приймальня, пофарбовано третій поверх, актова зала, панелі на трьох поверхах. За сприяння управління освіти та батьків було проведено випробування гідравлічної системи опалення та електрообладнання, перезарядку вогнегасників, викачка вигрібної ями.
Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте, своєчасно обрізуються дерева, кущі, проводиться скошування трави на газонах. За це хочеться сказати велике спасибі нашому двірнику - Грисюку А.С. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом року доглядаються учнями школи та двірником. Фарбується огорожа, біляться бордюри.
За рахунок шкільного фонду та спонсорських коштів постійно здійснюється поповнення матеріальної бази предметних кабінетів. Придбано:
· принтер – 2 шт. - за спонсорські та батьківські кошти;
· меблева стінка – 1 стінка для майбутнього першого класу за спонсорські кошти;
· шафа для одягу – 2 шт. - позабюджетні кошти;
· журнальний столик – 1 шт. позабюджетні кошти;
· шафа в кабінет інформатики;
· поповнюється бібліотечний фонд.
У школі вже немає класів зі старими дошками, вони були замінені у 2012 році, частково за гроші батьківського фонду, частково з допомогою спонсорських грошей.
Коштів на утримання усіх закладів міста на цей фінансовий рік катастрофічно не вистачає навіть на захищені статті. Про видатки, у цьому році, на ремонти приміщень шкіл, ліквідацію аварійних ситуацій, закупівлю матеріалів та обладнання ніхто не говорить – їх просто немає. Та ще й підключилася фінансова криза – ціни на матеріали різко підскочили. Тому, повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року стає проблематичною через відсутність коштів. Зрозуміло, я як директор використаю для цього усі можливі резерви: спонсорські і позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт школи. Залишаєтьтся не вирішеним питання, щодо подальшого ремонту фасаду (східна частина). Завдяки виділеним коштам від підприємства Ніка –Тера (5 тис. грн.) та 8 тис. грн. з батьківського фонду був зроблений частковий ремонт фасаду, що виходить на спортмайданчик. За ці кошти було придбано фасадну фарбу, будівельні матеріали та труби для стоку води. У цьому навчальному році багато проблем: до сих пір не вирішено питання з дахом школи, фасадом школи, каналізацією. На жаль, надіятися ні на кого!!! Ми повинні розраховувати тільки на свої сили. І разом з Вами, батьками, та усіма не байдужими, ми зможемо створити сприятливі та комфортні умови для навчання та виховання наших діточок у школі.
З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. З грудня 2013 року у школі створена вай-фай зона. Інтернет “Дикий сад” підключено за кошти батьків та спонсорів ( більше 2000 грн.).
До управління справами школи залучені батьки. У школі діє шкільна рада, загальношкільний батьківський комітет. В кожному класі є батьківські комітети. Головою шкільної ради є Брієнкова Єлизавета Василівна, а головою загальношкільного батьківського комітету є Приймак Оксана Леонідівна. Вони є учасниками педагогічних рад, беруть участь у шкільниіх рейдах, запрошуються на відкриті заходи та уроки. Члени шкільної ради та батьківських комітетів є ініціаторами цікавих справ, які проходять у школі та за її межами. На засіданнях шкільної ради затверджується робочий навчальний план школи, розглядається питання навчання та оздоровлення учнів, ремонту школи та багато інш. Саме наша співпраця є запорукою функціонування і розвитку нашої школи. Велике спасибі Вам, батьки, за взаєморозуміння та підтримку, як моральну так і матеріальну.
Вчителі та батьки тісно співпрацюють між собою під час всього навчально-виховного процесу. Весь досвід спільної роботи школи та батьківського комітету я вирішила узагальнити. Сьогодні я, як директор, не уявляю своєї роботи без Вас, батьків. Тому систематизувала весь матеріал, всі здобутки нашої спільної праці висвітлила у збірці на конкурс «Директор ХХІ століття». У листопаді 2013 року став відомий результат Всеукраїнського конкурсу “Директор ХХІ ст.”- перемога. Сподіваємось, що наш досвід роботи стане корисним для багатьох навчальних закладів, як міста, так і України.
Керівник навчального закладу повинен ефективно управляти педагогічним колективом. Ставити професійну мету - об’єднувати людей. Підтримувати їхню ініціативу. Вдосконалювати свою майстерність. В цьому мені допомагають і представники міського відділу освіти, а саме: начальник управління освіти Деркач Г.І., начальник відділу координації діяльності ЗНЗ Макаренко Н. С., інспектор відділу освіти Колінко О.А., головний спеціаліст, регіональний інспектор управління освіти Калініченко Т. Е. та інш.
Стиль керівницва нашою школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Я, як директор школи, у роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв'язку з цим, я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.
Як посадова особа, я розглядаю звернення громадян, в основному це усні звернення батьків. Намагаюся всі питання розглянути обєктивно і по можливості надати допомогу. Відвідую батьківські збори, засідання батьківських комітетів, свята, які проводяться в класах (вся ця робота висвітлюється на сторінках інтернет- видань району, міста, управління освіти та на шкільному сайті).
Я хочу висловити свою подяку батькам, педагогічному та технічному колективу, за тісну і злагоджену співпрацю. Я вдчуваю велику відповідальність за результати своєї роботи.
Не дивлячись на те, що у нас є багато проблем, які необхідно вирішувати, хочу сказати, що ми не заблукаємо серед негараздів, тому що маємо в своєму колективі досвідчених професіоналів.
І педагоги, і учні, і батьки люблять свою школу. Цінують її традиції, звичаї. Але ми не повинні заплющувати очі на недоліки, потрібно бачити те хороше, що є і може бути в нашій школі. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб легко, радісно і творчо працювалося нам всім разом.
Є ще багато задумів, творчих знахідок, які потребують впровадження, планів – і все це буде направлено на допомогу маленькій, залежній від багатьох обставин людині, розвинути її потенційні можливості, реалізувати природні права на життя, працю і щастя.
Плекаємо надію, що разом ми зможемо досягти намічених завдань і хай щастить нам всім в цьому. Нехай рідна школа № 29 стане справжньою школою радості.
Бажаю Вам усім хороших і щирих дітей, доброго літнього відпочинку, і всім здоров’я.
Дякую за увагу!
Кiлькiсть переглядiв: 766

Коментарi

 • Kryloorne

  2018-02-11 12:54:27

  Child Took Expired Liquid Amoxicillin Order Legally Bentyl Medicine Low Price Shop Cash Delivery Propecia Antes Del Embarazo [url=http://ciali5mg.com]viagra cialis[/url] Viagra Pas Cher Paris...

 • TosAxiods

  2018-01-29 02:19:54

  Ed Meds In Canada Cytotec Prix Tunisie [url=http://cheapciali.com]cialis[/url] Cialisis Medicamentos Propecia Enfermedades Acheter Cialis Fiable...

 • Галина

  2016-06-09 12:06:21

  Стисло, мудро. професійно і дуже цікаво. Дякую...

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Серпень 2018 Наступна
ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031