Мовно-лiтературний конкурс iм.Т.Г.Шевченка


І шкільний етап

5 клас

Завдання з літератури
I. Складіть кросворд, використавши власні назви, пов язані з життєвим і творчим шляхом Т.Шевченка. За опорне слово візьміть назву найвідомішої поетової збірки.

II. Допишіть рядки з творів Т.Шевченка.

1. «Садок вишневий…».
2. «Реве та стогне …».
3. «І чужому научайтесь, і …».
4. «…світає, край неба …».
5. «Зацвіла в долині…»
6. «І мене в сем ї великій, в сем ї …»

III. Визначте художні засоби в поданому уривку.

За сонцем хмаронька пливе,
Червоні поли розстилає,
І сонце спатоньки зове
У синє море: покриває
Рожевою пеленою,
Мов мати дитину.

IV. Випишіть із поезій Т.Шевченка по 4 зорових й слухових образи.

Завдання з мови

I. Виправте допущені в словосполученнях помилки. Із двома словосполученнями на вибір складіть речення.

Читати Кобзар, кінотеатр Тарас Шевченко, вулиця «імені Т. Шевченка»,великий Кобзар, Шевченко художник.

II. Уставте пропущені букви й розділові знаки. Підкресліть граматичну основу. Випишіть із речень 2 словосполучення, виконайте їх синтаксичний розбір.

Остан..ьою кни..кою поета був «Буквар» для українс..ких дітей і простолюду. Він планував написати ще ари..метику етнографію географію історію Укра.ни.

6-7 клас

Українська література

I.Напишіть твір-роздум на тему «Сирітська доля Тараса Шевченка»

II.Назвіть братів і сестер Т.Шевченка.

III.Робота з деформованим текстом.

Запишіть правильний варіант твору

Пшеницю жала панщині на,
Не спочивать втомилася
Пошкандибала ,в снопи пішла
Годувать Івана-сина.

IV.На якому році життя помер Т.Шевченко, і де його було поховано?

Українська мова

I.Схарактеризувати виділені в реченні іменники за схемою:

1.Назва істот/неістот . 2.Загальна/власна назва.3.Абстрактна/конкретна назва(якщо загальний іменник) 4.Рід. 5.Число.

У «Кобзарі» Шевченко висловив насамперед самого себе, Свою особистість.(О.Гончар)

8 клас

I.Запишіть висловлювання, розставляючи розділові знаки. Чим ускладнені дані речення?

Своєю мелодикою ритмічною віртуозністю поезії Шевченка створюють авторові славу одного з наймузикальніших поетів світу. У своїй стихійній силі творця він здається не хотів знати ніяких законів, крім тих що диктували йому його власна мистецька інтуїція сила задуму вогонь темпераменту (О.Гончар).

II. Виправте помилки у словосполученнях. З двома словосполученнями складіть поширені речення.

Пароплав Тарас Шевченко, академік гравер, великий Кобзар, читати кобзар, Кирило Мефодіївське Братство, художник –Сошенко, Київський Університет «імені Тараса Шевченка», Шевченко художник, Академія Мистецтв, Шевченківський стиль, шевченкові слова.

III. Відгадайте кросворд.

По вертикалі.
1. Ім’я матері поета.
2. Своєю батьківщиною письменник називав село, де він народився, тобто …

По горизонталі.
1. Море, в наукову експедицію до якого було запрошено Т. Шевченка.
2. Сад, де Т.Шевченко познайомився з Сошенком.
3. 1860 року Рада Академії присвоїла Т.Шевченку звання академіка- … .
4. Прізвище пана, у якого Тарас служив козачком.
5. Назва маленької книжечки з поезіями, яку приховував поет, перебуваючи на засланні.
6. Здібності, які виявились у Тараса дуже рано.

IV. Прочитайте назву одного з віршів Т.Шевченка з циклу «В казематі», йдучи за з’єднаними лініями. Визначте жанр цієї поезії.

МЕ НА
ВО КО
ОД НІ

V. На місце крапок доберіть відповідні слова з поданих у довідці синонімічних рядів. Запишіть цей уривок, визначте мовні засоби художньої виразності.

Кобзар співав в пустелі Косаралу,
у … батюшки-царя.
Кайдани, шаленіючи, … ,
Що заглушити пісню.
А пісня наростала у засланні.
А пісня грати розбивала … .
Правдивій пісні передзвін кайданів –
То тільки звичний … .

Довідка: кутузки, камери, каземати; дзвеніти, брязкати, бряжчати; на стократ, вкрай, вщент; супровід, акомпанемент, награвання.

VI. Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем.

А. «Хто не належить Вітчизні, той не належить людству» (за творами Т.Шевченка).
Б. «Люди - господарі своєї долі» (за творами Т.Шевченка).

9 клас

Завдання з літератури

I.Складіть та розгадайте кросворд.
По горизонталі.
1.Ріка, над якою поховано Шевченка.
2. Поезія Т. Шевченка , в якій він закликає:

Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров ю
Волю окропіте.

3. Село, де поет провів свої дитячі роки.
4. Письменник, у якого Т.Шевченко був старшим боярином на весіллі.

По вертикалі.
5. Місто, біля якого поховано поета.
6. Цеховий майстер живописних справ, у якого навчався Шевченко.
7. Місто, де Шевченко навчався в Академії мистецтв.
8. Російський художник, який намалював портрет В.Жуковського.

II.Визначити художні засоби в уривку з балади «Причинна» Т.Шевченка.

Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
І блідий місяць на ту пору
Із хмари де-де виглядав,
Неначе човен в синім морі
То виринав, то потопав.
Ще треті півні не співали,
Ніхто ніде не гомонів,
Сичі в гаю перекликались,
Та ясен раз у раз скрипів.

III.Виписати із творів Т.Шевченка(«І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…», «До Основ’яненка», «Кавказ», «Сон», «І Архімед, і Галілей…», «Мені однаково, чи буду…») 8-10 крилатих висловів.

IV.Підтвердіть або спростуйте думку: «Життя Т. Шевченка – подвиг».

Завдання з мови

I.Перепишіть подані 3 речення, вставляючи потрібні розділові знаки й пропущені букви та розкриваючи дужки.
1. Жит.я (В,в).ликого (К,к)обзаря не(мовби) своєрідний
моральний кодекс поезії Шевченка роблять. людей кра.ими ласкавіш.ми
добро(зичливіш.ми).

2. Твори Шевченка говорив Костянтин Станіславс.кий віч.но будитимут. у сер.цях людей благоро.ні в.ликі почут.я.

3. Творч.сть Тараса Шевченка має (не)тільк. Літературно(мистець.ке) а й в.личезне суспіль.не значен.я (За Б.Степанишиним).

II.Виконати синтаксичний розбір останнього речення попереднього завдання.

Кiлькiсть переглядiв: 2400

Коментарi