• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інтелект України

Науково-педагогічний проєкт "Інтелект України"

Мета всеукраїнського науково-методичного проекту «Інтелект України» – впровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей та учнівської молоді. Науковий керівник проекту – доктор педагогічних наук, професор Ірина Володимирівна Гавриш.
У межах проекту учні початкової школи навчаються за спеціально розробленими навчальним планом і навчальними програмами, які дозволяють:
– розвинути математичні здібності дітей, створити передумови для успішного засвоєння шкільного курсу математики, успішної участі в олімпіадах з математики;
– сформувати навички раціонального читання, створивши передумови для успішного засвоєння предметів гуманітарного циклу;
– вільно спілкуватися іноземними мовами;
– сформувати первинні уявлення про фізичні, хімічні, біологічні об’єкти, створивши передумови для якнайкращого засвоєння хімії, біології, фізики, успішної участі в олімпіадах з цих навчальних предметів (навчальні предмети «Я і Україна», «Еврика»);
– сформувати компетентність «Умій вчитися», розвинути пізнавальні процеси дітей, створивши передумови для успішного навчання дитини (предмет «Навчаємося разом»).

У 2006 році команда провідних вчених Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш І.В. запропонували до впровадження власну концепцію виявлення, виховання й навчання обдарованих дітей, яка розроблена на основі як власних напрацювань, так і передових, найбільш ефективних відповідних методик. Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам`яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.
Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв`язкам, засобам наочності та відеоматеріалам, об`єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим.Науково-педагогічний проект "Інтелект України" реалізується на базі державних програм з різних навчальних дисциплін. До проекту розробники пропонують власний навчально-методичний комплекс (підручники – зошити з друкованою основою – посібники для вчителя), забезпечений комп'ютерною підтримкою (аудіо-, відеозаписами). Учні початкових класів, які працюють за проектом, мають високий рівень мотивації до навчання, вміють працювати з інформацією.

Про стан впровадження проекту «Інтелект України» в Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 29

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29 з 2016 – 2017 н.р. розпочала впроваджувати науково-педагогічний проєкт «Інтелект України». Завдання школи на сучасному етапі полягає не тільки в тому, щоб підготувати дітей до самостійного життя, але й виховати інтелектуальну еліту нації, адже вони – майбутнє нашої держави. Для цього у школі створена навчально-матеріальна база, класи обладнанімультимедійною технікою, дидактичним матеріалом.
Вчителі початкових класів з великим ентузіазмом долучились до участі в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України», пройшли спеціальну курсову перепідготовку з одержанням сертифіката для роботи з дітьми. У 2019 -2020 н.р. діють 6 класів. Головним девізом наших проектних класів є «Не кажи не вмію, а кажи навчусь», саме цього ми і вчимо дітей кожного уроку, адже вони мають вірити у власні сили.

Слід зазначити, що даний проект сприяє набуттю дитиною необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, раціональної організації навчальної праці, розвитку пізнавальних процесів та розвитку академічної обдарованості учнів в органічній єдності та взаємозв’язку всіх її компонентів. Це нова якість освіти, новий підхід до навчання.
Процес навчання для дітей вибудовується у цікавій та насиченій формі. Навчання орієнтоване на якісно інший зміст навчання з виходом за межі вивчення традиційних тем, установленням зв’язків з іншими темами, проблемами, дисциплінами, адже вивчення та пізнання нового відбувається органічно та передбачає стимулювання інтелектуального та особистісного розвитку учня через використання проблемних методів і завдань проблемного характеру, пошуку альтернативних інтерпретацій навчальної інформації, що сприяють формуванню в учнів творчого підходу.
Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та цікавим відео матеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим, діти мають можливість наочно побачити те, що вони вивчають, а казкові герої супроводжують дітей на усіх уроках, мотивуючи їх до якісного і творчого виконання завдань. Важливим моментом проекту є формування емоційно-позитивного стану дитини в процесі навчання. Це відбувається через незвичну добірку видів завдань: виконання пісень під караоке, читання казок способом стеження за диктором презентації, робота з уривками мультфільмів та пошук переглянутого в тексті, вправа «Фотоапарат» тощо…Саме ці нетрадиційні методи та форми сприяють зацікавленню дітей, отриманню і засвоєнню знань у динаміці та співпраці.
Процес навчання побудований з урахуванням основних етапів навчання - засвоєння навчального матеріалу та його застосування на практиці. Через добре та продумане коло завдання та їх вдале чергування, реалізується концепція міцного засвоєння знань, періодичне повторення навчального матеріалу.
Слід зазначити, що вправи у підручниках-посібниках поділяються на пробні, тренувальні, творчі. Дуже ефективними, як показала практика роботи з учнями, є завдання на розвиток зорової пам’яті, уваги, спостережливості, кмітливості, формулювання припущень, встановлення послідовності певних дій, самооцінку, адже діти навчають пізнавати себе, виражати свою думку та проявляти свій інтелект.
Впровадивши дану програму наші учні мають змогу сформувати цілісний науковий світогляд, загальнонаукові, навчальні, загальнокультурні, технологічні, комунікативні і соціальні компетентності на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами навчально-пізнавальної і практичної діяльності.
Кiлькiсть переглядiв: 850

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Жовтень 2021 Наступна
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031